MENU

Hello PBT merupakan segmen berbicara bersama Pihak Berkuasa Tempatan atau temubual bersama Yang DiPertuan di setiap PBT dari seluruh negara yang mengetengahkan isu atau info mengenai bahagian PBT masing-masing untuk disampaikan terus kepada rakyat.