MENU

Berita Semasa merupakan segmen yang dibacakan setiap jam 10:00 – 10:30 pagi yang melaporkan

berita-berita terkini di dalam dan di luar negara.