MENU

Segmen Lembar Bahasa berkeudara pada hari Rabu, jam 10:30 pagi – 12:30 tengah hari. Segmen Lembar Bahasa mengupas kepelbagaian penggunaan Bahasa Melayu dari pelbagai sudut. Di antara topik-topiknya adalah Peribahasa Melayu, Penggunaan Tatabahasa, serta Kesalahan Ejaan.