MENU

Kepochi KPKT merupakan segmen dimana para DJ berkongsi maklumat dan informasi terkini mengenai jabatan-jabatan lain di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Serta perkongsian latar belakang dan fungsi setiap jabatan yang berada di bawah KPKT