MENU

TAHNIAH kepada warga kerja KPKT kerana telah berjaya menggunakan applikasi 1GovUC Komunikasi Bersepadu di tahap yang maksimum berbanding agensi lain. Teruskan usaha anda dalam menjadikan komunikasi dalam organisasi KPKT satu komunikasi yang berkesan.