MENU

Terima kasih kepada Panel Penilai Pertandingan Pejabat Terbaik KPKT 2018 dan Unit Inovasi KPKT yang telah selesai melaksanakan penilaian di JKT hari ini. Tahniah juga kepada seluruh warga JKT atas kerjasama dan komitmen untuk memastikan JKT sentiasa kemas, kondusif dan ceria!