MENU

Segmen Zoom-In merupakan segmen yang boleh membicarakan pelbagai jenis topik inspirasi dari pelbagai bidang (Korporat, Seni, PBT dll)  yang terdiri dari pelbagai latarbelakang individu yang berbeza.